Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil toplumun zaman içinde değişen, zengileşen ve farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda 2003 yılından bu yana deneyiminin önemli bir kısmını kapasite gelişimi üzerine yapılandırmış olan İstanbul Bilgi Üniversitesi  Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi çatısı altında 2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bilgi Sosyal Kuluçka, sivil alanda gelişen yeni örgütsel ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir merkez olarak kurgulanmıştır.

Kuruluşundan bu yana faaliyet göstermekte olan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, hak temelli sivil toplum kuruluşları (dernek, inisiyatif, platform, enformel grup vb.) için mekân ve ofis alanı kullanımı, yüz yüze danışmanlık, eğitim ve atölye programları, akademik ve hukuki destek programlarından yararlanma ve mentorluk gibi destekler sağlayarak örgütsel kapasite gelişim süreçlerine ve değişen ve değişmeye devam edecek koşullara ve ihtiyaçlara sürekli ayak uydurabilecek bir kapasitenin sivil toplum kuruluşlarının kendi içinde gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde, STÇM çatısı altında yapılan çalışmalar, kapasite geliştirme eğitimleri, eğitime yönelik yayınlar, el kitapları ve CD’ler tüm sivil toplum kuruluşlarının (STK) kullanımına açık olarak kurgulanmıştır. Tüm çalışmalarımızı bilgi olarak paylaşmanın yanı sıra mümkün olan en ufak ayrıntıyı dahi açık kaynak haline getirerek deneyimlerimizi paylaşmak da en temel yaklaşımımız olmuştur.

Merkez, pandeminin sivil alana getirdiği değişimler ve yeniliklere sivil toplum örgütlerinin uyum sağlamalarına destek olabilmek adına çevrim içi eğitim ve dijital araçların kullanımına dair çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Proje Koordinasyon Ekibi

Eda Köse

Gizem Girgin

Nurhan Yentürk

Proje İçerik ve Eğitim Ekibi

Burcu Oy (İzleme Değerlendirme)

Cengiz Kayhan

Kenan Dursun

Laden Yurttagüler

Nurhan Yentürk

Volkan Akkuş

Yörük Kurtaran

Proje Çekim Ekibi

Ali Vatansever

Çağrı Ertürk

Ergün Baydi