Uzaktan Eğitim Programı ile Hak Temelli Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Programı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil toplum kuruluşları için (tüzel kişiliği olan veya olmayan) pandemi ve sonrasında gelişen ihtiyaçlara yönelik olarak desteklemeye yönelik “Kapasite Geliştirme Programı” düzenliyor. 

Program, pandemi ve pandemi sonrası dönemde, hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının öğrenme çerçevelerini ve yöntemlerini geliştirmeyi; strateji çalışmalarını, savunuculuk faaliyetlerini ve gönüllülerle iş birliğini sürdürme kapasitelerini artırmayı amaçlıyor.

 Program, 6 çevrim içi buluşmadan oluşuyor. Buluşmaların her birinde farklı yöntem ve araçlara yer verilerek katılımcıların çevrim içi deneyimlerinin çeşitlendirilmesi de  hedefleniyor. 

  1. Buluşma: 21 Temmuz 2022, Pazartesi 19:00 – 21:30 
  2. Buluşma: 27 Temmuz 2022, Çarşamba 19:00 – 21:30
  3. Buluşma: 29 Temmuz 2022, Cuma 19:00 – 21:30 
  4. Buluşma: 2 Ağustos 2022, Salı 19:00 – 21:30
  5. Buluşma: 4 Ağustos 2022, Perşembe 19.00-21.30
  6. Buluşma: 5 Ağustos 2022, Cuma 19.00-21.30

Eğitim ve çalışma ekibinde, Cengiz Kayhan, Eda Köse, Gizem Girgin, Kenan Dursun, Laden Yurttagüler, Nurhan Yentürk, Volkan Akkuş ve Yörük Kurtaran yer almaktadır.

Program, sivil toplum kuruluşlarında (dernek, vakıf, kooperatif veya tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatifler, vb.) aktif olarak yer alan kişilerin katılımına açıktır.

Her sivil toplum kuruluşundan en fazla 2 kişi programa başvurabilir. 

Programa başvuracak kişilerin dahil oldukları STK’ları bilgilendirmesi ve onay almış olması gereklidir. 

Başvuranlarda aranan özellikler

– Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması, 

– Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir sivil inisiyatif olmak,

– Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil oluşum bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,

–  Tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması,

– Programın buluşmalarına düzenli olarak katılacak iki kişinin bulunması.

Katılımcıların 6 çevrim içi buluşmadan oluşan programın tamamına katılması beklenir. 

Çevrim içi buluşmalarda teknik sorun yaşanmaması için öncelikli ve ağırlıklı olarak mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) yerine masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kullanımının tercih edilmesi ve kablosuz internet bağlantısının olması önerilir. Ayrıca katılımcılardan buluşmalar öncesi ön çalışma ve okumalar istenebilir. 

Programa katılım ücretsiz olup başvuru gerektirmektedir. 

Son Başvuru Tarih ve Saati: 5 Temmuz 2022, saat:23.59