Uzaktan Eğitim Programı ile Hak Temelli Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Projesi  

Hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarını ve inisiyatifleri derinden etkileyen yeni bir paradigmaya hala tanıklık ediyoruz. STK’lar bir yandan savunuculuk çalışmalarını sürdürmeye çalışırken diğer yandan pandeminin yarattığı ve çalışma kapasitelerinin doğrudan azalmasına sebep olan koşullar ile karşı karşıya kalıyor. Yaşanılan ekonomik krizden de, hem STK’lar hem de STK’ların irtibatta oldukları gruplar derin bir şekilde etkileniyor. 

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, pandemi ile birlikte deneyimlediği çevrim içi süreçlerde, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar, eğitimler ve projeler gerçekleştirmeye devam etmektedir. “Uzaktan Eğitim Programı ile Hak Temelli Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Projesi” ile birlikte de sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydukları her zaman ulaşabilecekleri, değişen ihtiyaçlara göre geri bildirim verebilecekleri bir platform tasarlanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip deneyimlerini, sorunlarını ve ihtiyaçlarını paylaşabilecekleri çevrim içi ve sürekliliği olan bir alan yaratılmıştır. 

“Uzaktan Eğitim Programı ile Hak Temelli Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Projesi” yukarıda belirtilen arka plan ile, pandemi ve pandemi sonrası dönemde, hak temelli STK’ların öğrenme çerçevelerini ve yöntemlerini geliştirmeyi; strateji çalışmalarını, savunuculuk faaliyetlerini ve gönüllüllerle iş birliğini sürdürme kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. 

Uzaktan eğitim programlarının yapıldığı ve çevirim içi araçların üretildiği bu projenin amacı,

  1. STK’ların çalışmalarını gerçekleştirirken hali hazırda var olan çevrim içi araçları erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek, 
  2. STK’ların çevrim içi ortamlarda katılımcı süreçleri desteklemek, 
  3. Birlikte düşünme ve karar alma kapasitelerine katkıda bulunmak, 
  4. Gönüllülerle iletişim ve iş birliği süreçlerini güçlendirmek, 
  5. Kamusal alanda aktif olarak var olabilmelerine yönelik sosyal medya araçlarını kullanma becerilerini artırmak,
  6. Var olan çevrim içi araçlarla örgüt ihtiyaçları arasındaki bağlantıları kurabilmelerini desteklemek,
  7. Sivil alandaki aktörler için kendi kendine öğrenme (self-learning) alanlarının sağlanmasına katkıda bulunmak, 
  8. Bu süreçte karşılaştıkları sorun ve buldukları çözüm önerilerini paylaşabilecekleri bir ağ ve ortam oluşturmaya katkı sağlamak olarak belirtilebilir. 

Proje kapsamında, çevrim içi ve kullanıcı dostu 3 video, hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir eğitim programı ve içerisinde bir tartışma forumu bulunan bir internet sitesi hazırlanmıştır. STK’ların kapasite gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve çevrim içi öğrenme araçları olarak tasarlanan videolar; Gönüllülerle İş birliği; Stratejik Planlama ve Savunuculuk üzerinedir.

Stratejik Planlama: Beraber Düşünme ve Projeksiyon Oluşturma

Gönüllülerle İş Birliği: Dokümantasyon ve Etkileşim

Kaydetme, hafıza sahibi olma, bağımsız olarak devam edebilme

Savunuculuk: Kamusal Alan ve Dijitalleşme 

STK’ların kamusal alanda var olmaları, özne olmaları ve bunu dijitale taşıyabilme

Videolar aracılığıyla, kavramsal arka plan ile mevcut dijital ve çevrim içi araç karşılaştırmalarını, kolaylaştırıcılar ve eğitmenler için ipuçlarını ve çevrim içi süreçlerin oluşturduğu avantaj ve dezavantajları tartışacak ve kapsayacak bir alan yaratılması amaçlanmaktadır.

Uzaktan Eğitim Programı ile Hak Temelli Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Projesi Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

SİTE KULLANIM KILAVUZU

Site kullanımı hakkında bilgi için tıklayınız.

Görüntüle